Tìm kiếm tin tức

Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Hồng Bắc
Số lượt xem 714Ngày cập nhật 20/11/2019

Chiều ngày 19/11/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Sửu - TUV, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Hồ Đàm Giang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Ban Thường vụ Huyện ủy đã làm việc với Đảng ủy xã Hồng Bắc về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời định hướng mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Theo Báo cáo của Đảng ủy xã, trong 05 thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã, có 18/19 chỉ tiêu đạt và vượt; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 27,365 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 100 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 25 triệu đồng/người/năm; chương trình xây dựng Nông thôn mới đạt 15/19 tiêu chí; Nông - Lâm - Ngư nghiệp chiếm 85,4%, giảm 3,5%; dịch vụ chiếm 5,5%, tăng 1,5%; tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt 9,1%, tăng 02%; giá trị sản xuất đến năm 2020 ước đạt 51 tỷ đồng, tăng 11 tỷ đồng; tổng diện tích gieo trồng bình quân hàng năm đạt 662,8 ha; tổng đàn gia súc đến năm 2020 là 2.240 con, tăng 392 con; tổng đàn gia cầm đạt 18.000 con; diện tích nuôi trồng thủy sản 15 ha, đạt sản lượng 03 tấn/ha; diện tích đất lâm nghiệp do hộ gia đình và cộng đồng dân cư đang quản lý, sử dụng là 2.445,19 ha...

Chất lượng giáo dục và đào tạo đã được nâng lên cả về quy mô và chất lượng; huy động trẻ mầm non ra lớp đạt 98%; tỷ lệ học sinh tiểu học đạt 100%; đến nay toàn xã có 2/2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I; xã đã hoàn thành phổ cập giáo dục 05 tuổi; tỷ lệ tham gia và được cấp bảo hiểm y tế đạt 100%; tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng 12,39%, giảm 5,59%; công tác giảm nghèo được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo còn 23,31%;.v.v.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, đã phát huy vai trò vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; công tác giám sát, phản biện xã hội và xây dựng Đảng, chính quyền theo Quy định 217, 218 được quan tâm thực hiện; Mạt trận và các đoàn thể đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, tạo động lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị, nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội; toàn đảng bộ có 08 chi bộ với 173 đảng viên; trong nhiệm kỳ đã kết nạp 25 đảng viên; đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và cán bộ chủ chốt trên địa bàn; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát 18/20 cuộc;.v.v.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Đảng ủy xã Hồng Bắc cần làm tốt công tác dự báo tình hình, nhiệm vụ trong 05 năm tới theo xu hướng chung của huyện và tỉnh; chương trình trọng điểm cần tập trung 02 nhóm vấn đề: Xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển văn hóa truyền thống gắn với du lịch lịch sử theo hướng xã hội hóa; phát triển cây ăn quả theo hướng tập trung, xây dựng chuổi giá trị hàng hóa gắn với xây dựng hợp tác xã và tổ hợp tác trong phát triển kinh tế nông nghiệp; chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng vườn kiểu mẫu; chủ động xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo vùng thâm canh cây chủ lực; tăng cường chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chú trọng công tác đào tạo cán bộ, tập trung thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05; quan tâm phối hợp tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ chuẩn bị đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 927.678
Truy cập hiện tại 394