Tìm kiếm tin tức

Công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện
Số lượt xem 554Ngày cập nhật 16/11/2019

Sáng ngày 15/11/2019, UBND huyện đã tổ chức Lễ công bố Quyết định số 2845/QĐ-UBND, ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện A Lưới trên cơ sở chuyển nhiệm vụ sự nghiệp về văn hóa, thể thao của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới; Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2019.

Theo đó, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện A Lưới là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật; Trung tâm chịu sự quản lý, lãnh đạo và chỉ đạo toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới; đồng thời, chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan quản lý chuyên ngành cấp trên.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện A Lưới thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền địa phương, phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch ở cơ sở; tổ chức cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch và tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của các đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện A Lưới trong thời gian tới.

Cũng tại Lễ công bố, UBND huyện đã trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện cho đồng chí Hồ Văn Ngoan và 02 Phó Giám đốc gồm: Đồng chí Hồ Văn Vinh, đồng chí Hồ Ngọc Lô.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 926.314
Truy cập hiện tại 228