Tìm kiếm tin tức

Hồng Quảng: Tổ chức Hội thảo lần thứ 2 Lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1945 - 2015
Số lượt xem 655Ngày cập nhật 29/08/2019

Ngày 24 tháng 8 năm 2019, Đảng ủy xã Hồng Quảng tổ chức Hội thảo lần thứ 2 Lịch sử Đảng bộ xã Hồng Quảng giai đoạn 1945 - 2015. Dự chỉ đạo Hội thảo có đồng chí Lê Thanh Thoại và đồng chí Nguyễn Hoài Văng - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Lãnh đạo xã có đồng chí Lê Thị Lang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và đồng chí Hồ Trọng Chăn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã - Ban Chỉ đạo Biên soạn. Phía Ban Biên soạn có Tiến sỹ Ngô Đức Lập - cán bộ Trường Đại học khoa học Huế và Thạc sỹ Lê Văn Hà - Cán bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế.

Thành phần tham dự Hội thảo gồm: Các đồng chí Đảng ủy viên; lãnh đạo xã qua các thời kỳ và các nhân chứng lịch sử xã Hồng Quảng.

Đảng bộ xã xác định rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng về công tác xây dựng, nghiên cứu và biên soạn lịch sử Đảng bộ các xã, thị trấn là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta, nhằm để xác minh, làm rõ những sự kiện, nhân vật liên quan qua các thời kỳ trước và sau năm 1945; tổng kết, đánh giá những vấn đề mới, nhất là thời kỳ sau năm 1975 của Lịch sử Đảng bộ các xã, thị trấn; bổ sung, làm rõ và chính xác nguồn tư liệu trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng bộ, nhân dân các xã, thị trấn, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng trên địa bàn huyện nhà.

Mục tiêu của việc xây dựng cuốn Lịch sử Đảng bộ xã nhằm biên tập lại một cách khách quan, trung thực, sự lớn mạnh, trưởng thành của Đảng bộ xã qua các thời kỳ và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ xã Hồng Quảng trong công cuộc đấu tranh giành thắng lợi, xây dựng quê hương, đất nước và giúp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân Hồng Quảng hiểu rõ hơn về lịch sử của xã nhà; đồng thời, làm tài liệu tuyên truyền, giáo dục truyền thống quê hương cho các thế hệ trẻ trong học tập và rèn luyện; từ đó phát huy tốt nội lực truyền thống và các nguồn lực khác để xây dựng quê hương Hồng Quảng giàu đẹp hơn trong tương lai. Chính vì vậy, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hồng Quảng lần thứ mười (khóa XI), Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết số 69-NQ/ĐU, ngày 28/6/2017 về xây dựng Lịch sử Đảng bộ xã Hồng Quảng giai đoạn 1945 - 2015. Đến nay, Đảng bộ xã đã tổ chức 02 cuộc hội thảo để phục vụ tổ chức Hội thảo lần cuối cùng và kịp thời biên tập, in ấn, phát hành cuốn Lịch sử Đảng bộ đầu tháng 01/2020.

Đ/c Bí thư Đảng ủy - Trưởng BCĐ Biên soạn và Đ/c Trưởng Ban biên soạn đồng chủ trì Hội thảo lần thứ 2

Lịch sử Đảng bộ xã Hồng Quảng được xây dựng gồm 5 chương:

Chương 1: Khái quát về điều kiện tự nhiên, con người và truyền thống cách mạng của vùng đất Hồng Quảng trước cách mạng tháng Tám năm 1945.

Chương 2: Hồng Quảng trong công cuộc xây dựng chính quyền cách mạng, khôi phục kinh tế và tham gia kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược (1945 - 1954).

Chương 3: Chi bộ Hồng Quảng ra đời lãnh đạo đồng bào đoàn kết kháng chiến chống mỹ, cứu nước (1954 - 1975).

Chương 4: Đảng bộ Hồng Quảng lãnh đạo nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, từng bước ổn định kinh tế, văn hóa, xã hội (1975 - 1985).

Chương 5: Đảng bộ Hồng Quảng lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc đổi mới và bước đầu thực hiện hiện đại hóa (1986 - 2015).

Tại buổi Hội thảo, các đại biểu đã nghe Tiến sỹ Ngô Đức Lập - cán bộ Trường Đại học khoa học Huế phát biểu gợi mở một số nội dung để hội thảo trao đổi, thống nhất lại tên gọi của các địa danh, các danh từ riêng trong phong tục, tập quán của tộc người Pa Cô và bổ sung hoàn chỉnh danh sách Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên qua các thời kỳ của xã giai đoạn từ 1957 - 1984.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã thống nhất và chốt lại những vấn đề nêu trên, đồng thời đề nghị Ban Biên soạn tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa và hoàn chỉnh cho phù hợp với lịch sử địa phương để tổ chức Hội thảo lần 3 (lần cuối cùng) vào tháng 10 sắp tới.

Các đồng chí đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Hồ Văn Một - VPĐU
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 689.955
Truy cập hiện tại 189