Tìm kiếm tin tức
Đảng ủy xã Hồng Hạ: Tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương, tỉnh, huyện
Số lượt xem 384Ngày cập nhật 10/07/2019

Sáng ngày 09/7/2019, Đảng ủy xã Hồng Hạ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Minh Xuông - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã quán triệt Chỉ thị 32-CT/TW, ngày 08/02/2019 của Bộ Chính trị về “tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới”; Chỉ thị 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”; Nghị quyết 31/NQ-CP, ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại; Kế hoạch 135/KH-UBND, ngày 03/6/2019 của UBND Tỉnh về thực hiện Nghị quyết 31/NQ-CP, ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại và thông qua báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII.

Đồng chí Hồ Viết Lương - HUV, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã triển khai Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị “Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”; Chỉ thị số 36-CT/TU, ngày 10/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh”; Quy định số 192-QĐ/TW, ngày 18/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân Việt Nam và Chỉ thị 06-CT/HU, ngày 18/6/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, khống chế dịch tả lợn châu Phi.

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Trần Minh Xuông - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh các văn bản được thông qua tại Hội nghị lần này là những nội dung quan trọng, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải nắm được tinh thần và nội dung các văn bản được quán triệt, triển khai. Sau hội nghị, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội theo chức năng của từng cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch cụ thể hóa phù hợp, sát tình hình, chú trọng các giải pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện có hiệu quả. Theo đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Hóa - VPĐU
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 267.918
Truy cập hiện tại 65