Tìm kiếm tin tức

Đảng ủy xã Sơn Thủy: Tổ chức Hội nghị triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10, khóa XII
Số lượt xem 466Ngày cập nhật 03/07/2019
Ngày 26 tháng 6 năm 2019, tại Hội trường xã Sơn Thủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tổ chức Hội nghị triển khai thông báo nhanh hội nghị Trung ương 10, khóa XII cho các đồng chí Đảng ủy viên; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; Trưởng, Phó các tổ chức chính trị - xã hội; Chủ tịch các tổ chức xã hội; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ; Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận các thôn và Trạm Trưởng, Trạm phó Trạm y tế xã, với 41 đồng chí tham dự. 
Tham dự và báo cáo tại Hội nghị có đồng chí Lê Thanh Tâm - HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

 

Hội nghị Trung ương 10 tập trung vào 4 nhóm vấn đề lớn:

(1) Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: (1) Đề cương Báo cáo chính trị; (2) Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); (3) Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; (4) Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận về Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác.

Thực hiện Công điện số 873/CĐ-CT ngày 24-5 của TCCT, Cục Chính trị đã có văn bản hướng dẫn thực hiện việc thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương mười trong Cơ quan TCCT. Theo hướng dẫn, các cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương mười đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động, nhất trí cao với những nội dung Hội nghị đã thảo luận thông qua. Tập trung làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của Hội nghị Trung ương mười; làm rõ những nội dung Hội nghị đã thông qua...

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Nguyễn Thị Vững
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 590.691
Truy cập hiện tại 166