Tìm kiếm tin tức
10 năm giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo của Cơ quan Huyện ủy
Ngày cập nhật 11/03/2019
Đ/c Lê Thanh Nam - Phó BTTTHU, BTĐU Cơ quan trao đổi, hỏi thăm tình hình sản xuất của hộ dân tại xã Hương Lâm

Là cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn được giao; cơ quan Huyện ủy còn thực hiện khá hiệu quả công tác giúp đỡ, hỗ trợ các hộ dân giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện A Lưới. Sau 10 năm (2008 - 2018) thực hiện, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Cơ quan và các tổ chức đoàn thể đã quán triệt, triển khai thực hiện đạt được một số kết quả sau đây.

Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy (khóa IX) về triển khai công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2008 - 2012; Đảng ủy cơ quan đã quan tâm chỉ đạo việc quán triệt, học tập và triển khai xây dựng Chương trình hành động, cụ thể hóa việc giúp đỡ, hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn; tính từ năm 2008 đến năm 2011, Cơ quan đã nhận giúp đỡ 02 hộ nghèo tại thôn Ka Rôn xã Hương Lâm từ nguồn huy động cán bộ, công chức, lao động hỗ trợ một ngày lương và trích từ Quỹ phúc lợi Cơ quan mua giống ngan chăn nuôi và giống cây keo phụ vụ trồng rừng kinh tế; kết quả sau 04 năm triển khai thực hiện Cơ quan hỗ trợ trên 30 triệu đồng, góp phần giúp đỡ 02 hộ nghèo có thêm nguồn thu nhập cải thiện đời sống.

Từ năm 2012 đến năm 2015, thực hiện chủ trương giúp đỡ, hỗ trợ các hộ nghèo thuộc đối tượng người có công trên địa bàn; Cơ quan Huyện ủy đã xác định và thống nhất chuyển sang giúp đỡ 02 hộ nghèo có công tại thôn Trù Chai xã Đông Sơn, đây là xã biên giới có tỷ lệ hộ nghèo khá cao; kết quả sau 4 năm triển khai giúp đỡ Cơ quan đã hỗ trợ trên 50 triệu đồng, bình quân mỗi năm trên 06 triệu đồng/hộ để mua giống dê, giống lợn chăn nuôi tăng thêm thu nhập; ngoài việc giúp đỡ giống sản xuất, Cơ quan còn phối hợp với Công ty TNHHXD Hoàng Sơn sửa chữa lại nhà ở và làm sân cho một hộ với số tiền trên 15 triệu đồng, chưa tính tiền công do xã đoàn Đông Sơn hỗ trợ.