Tìm kiếm tin tức
Đảng ủy thị trấn A Lưới lãnh đạo tốt công tác xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
Số lượt xem 366Ngày cập nhật 13/12/2018

Năm 2018 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước được tổ chức trên địa bàn Thị trấn; xác định là địa phương trung tâm về chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện A Lưới; năm qua, Đảng ủy đã quan tâm chỉ đạo UBND và Công an Thị trấn tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn các tổ chức quần chúng nồng cốt trong Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đang từng bước hoạt động nề nếp, mang lại một số kết quả đáng khích lệ.

Hoạt động của Tổ bảo vệ dân phố với số lượng 03 thành viên là lực lượng nòng cốt trong công tác gìn giữ an ninh trật tự ở cơ sở thường xuyên được xây dựng, củng cố; các thành viên trong Tổ đã chủ động nắm bắt tình hình, tự giác tham gia tuần tra, canh gác cùng với Cảnh sát khu vực, kiểm tra đẩy đuổi các đối tượng tụ tập khuya quá giờ quy định, thực hiện các lệnh điều động đột xuất của Công an Thị trấn; chủ động có mặt kịp thời khi có vụ việc xảy ra và giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được quy định; cùng với Cảnh sát khu vực và Tổ hòa giải tiến hành hòa giải các mâu thuẫn xảy ra trong nội bộ các tầng lớp nhân dân; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm túc các quy định về giữ gìn an ninh trận tự và chủ động phòng chống trộm cắp; phối hợp tuần tra kiểm soát giao thông, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, ứng trực và tham gia di dời nhân dân khi có thiên tai, hỏa hoạn cháy, nổ xảy ra; tham gia công tác giải quyết trật tự đô thị và bảo vệ các sự kiện chính trị, các ngày Lễ, Tết diễn ra trên địa bàn Thị trấn.

Hoạt động của Tổ dân quân tự vệ với số lượng 05 thành viên được thành lập và đi vào hoạt động trong nhiều năm qua; đa số các thành viên được lựa chọn từ những công dân trong độ tuổi tự vệ, có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, có sức khỏe và lòng nhiệt tình tâm huyết với công việc được giao; Tổ dân quân tự vệ hoạt động theo Luật Dân quân tự vệ và phối hợp cùng với Tổ dân phố trong một số công việc liên quan đến bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn theo quy định.

Hoạt động của Tổ hòa giải với 07 thành viên đang từng bước đi vào nề nếp; các thành viên luôn gương mẫu trong các hoạt động của địa phương, phát huy tinh thần trách nhiệm, thường xuyên sâu sát nắm chắc tình hình và tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp thời làm tốt công tác hòa giải những mâu thuẩn xảy ra trong đời sống hàng ngày; trong năm 2018 Tổ đã hòa giải thành công 01 vụ tranh chấp về đất đai.

Hoạt động Ban điều hành “An toàn về an ninh trật tự” Thị trấn, theo Thông tư số 23/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an được cũng cố, kiện toàn; ngày từ đầu năm Đảng ủy và UBND Thị trấn đã chỉ đạo Ban điều hành tổ chức tuyên truyền, vận động và tổ chức ký cam kết các hộ gia đình và tổ dân cư “An toàn về an ninh trật tự”; chủ động kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tham mưu cho UBND thị trấn công nhận tập thể, cá nhân đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Đặc biệt, cái mới trong năm 2018 của Thị trấn, đó là: Đảng ủy đã chỉ đạo UBND ban hành Quyết định thành lập các tổ dân phố tự quản về an ninh trật tự với thành viên tham gia 40/tổ; đối với huyện A Lưới đây là lần đầu tiên có địa phương trên địa bàn thành lập tổ tự quản về an ninh trật tự; hy vọng rằng với việc làm này trong thời gian tới tổ tự quản về an ninh trật tự sẽ là lực lượng quần chúng nòng cốt trong công tác tự quản về an ninh trật tự tại các tổ dân cư và tổ dân phố; nhằm giảm thiểu tối đa các vụ việc gây mất an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Thông qua hoạt động các tổ quần chúng trong việc tham gia Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn Thị trấn; cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo kịp thời việc giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trung tâm của huyện A Lưới; nhìn chung đại đa số nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt các quy định về an ninh trật tự, các quy định phòng chống cháy, nổ, quy định về Luật cư trú,.. do đó trong năm 2018, trên địa bàn Thị trấn không để xảy ra các vụ việc lớn liên quan đến an ninh trật tự; không để phát sinh phức tạp về chính trị; không để xảy ra việc phát tán tờ rơi, khẩu hiệu phản động, cháy, nổ, trọng án, giữ vững tình hình an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, trận tự an toàn xã hội trong mọi tình huống./.

Đỗ Thanh Định
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 86.973
Truy cập hiện tại 29