Tìm kiếm tin tức
Văn phòng Huyện ủy tổ chức kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ văn phòng cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy
Số lượt xem 419Ngày cập nhật 15/11/2018
Đ/c Hồ Quyết Thắng - HUV, Chánh Văn phòng quán triệt nội dung làm việc

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/VPHU, ngày 22/5/2018 của Văn phòng Huyện ủy về việc kiểm tra, hướng dẫn công tác văn phòng cấp ủy năm 2018 tại đảng ủy các xã, thị trấn và Mặt trận - đoàn thể huyện. Thành phần đoàn kiểm tra gồm: Đồng chí Lê Thanh Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên, các bộ phận chuyên môn của Văn phòng Huyện ủy.

Sau khi kiểm tra thực tế tại 06 tổ chức đảng, Mặt trận đoàn thể huyện và báo cáo của các tổ chức cơ sở đảng còn lại, Văn phòng Huyện ủy đánh giá cao những kết quả đã làm được ở các cấp ủy đảng trong thời gian qua, nổi bật là: Việc tiếp nhận và xử lý văn bản đi, văn bản đến đúng quy trình; công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu có khoa học và đúng theo hướng dẫn của Trung ương; ứng dụng công nghệ thông tin thông suốt và linh hoạt; công tác tài chính đảng sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, chống lãng phí… Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những thiếu sót cần khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới. Đồng thời, nhấn mạnh một số vấn đề cần tiếp tục thực hiện tốt trong thời gian tới, cụ thể: Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh và Huyện ủy trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện tốt công tác chuyên môn, hoạt động của văn phòng cấp ủy; làm tốt công tác nắm, xử lý và trao đổi thông tin hai chiều, kịp thời báo cáo cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy giải quyết ngay ở cơ sở; tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tại các buổi kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy đã biểu dương và mong muốn các cấp ủy đảng luôn phát huy tốt tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, nỗ lực hết mình để vượt qua những khó khăn và luôn hoàn thành tốt công việc được giao.

Đoàn Kiểm tra làm việc tại Đảng ủy Thị trấn A Lưới

Đoàn Kiểm tra làm việc với Đảng ủy xã Hồng Bắc

Đoàn Kiểm tra làm việc với Đảng ủy xã Hương Lâm

Viết Thôm
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 129.887
Truy cập hiện tại 84