Tìm kiếm tin tức
Hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội tháng 10 năm 2018
Ngày cập nhật 06/11/2018
CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ

Sáng ngày 02 tháng 11 năm 2018, Huyện ủy A Lưới tổ chức Hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội tháng 10 năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy; Hồ Đàm Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); đồng chí Hồ Đàm Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, báo cáo kết quả 5 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, những vấn đề đặt ra và phương hướng, nhiệm vụ về công tác phòng, chồng tham nhũng trong thời gian tới; thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế quan trọng khác trong tháng 10 vừa qua.

ĐỒNG CHÍ SỬU THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TRUNG Ơ]NG 8

  Về nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Hồ Đàm Giang đề nghị các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018); tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018; tuyên truyền kỷ niệm 101 năm Cách mạng Tháng 10 Nga (07/11/1917 - 07/11/2018); tiếp tục tuyên truyền về tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biên”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của tỉnh... Đặc biệt, các tổ chức cơ sở đảng khẩn trương tiến hành tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 của ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) ở địa phương mình, cơ quan, đơn vị mình.

ĐỒNG CHI gIANG ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN CHO THÁNG 11

HOÀI VĂNG
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 63.816
Truy cập hiện tại 20