Tìm kiếm tin tức
Bộ máy tổ chức Văn phòng Huyện ủy
Số lượt xem 2665Ngày cập nhật 07/10/2018

Hồ Quyết Thắng

Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0913 409 765

Email: thangnvaluoi@gmail.com

 

Đỗ Thanh Định

Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0905 101 964

Email: dothanhdinh51@yahoo.com.vn

Trần Lý Sơn

Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0914 046 850

Email: tranlyson@gmail.com

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ mail

1

Phạm Quốc Việt

Cán sự cơ yếu

0123 8373377

pikerviet@gmail.com

2

A Viết Thôm

Chuyên viên

0967 277902

avietthomhual@gmail.com

3

Nguyễn Thị Ngên

Chuyên viên

0339 799 823

ngennguyenctxhk34@gmail.com

4

Nguyễn.X.Hoàng Gia

Kế toán

0905 575971

hoanggia8100@gmail.com

5

Lê Thị Huệ

VT-LT

0941 350113

huevphual@gmail.com

6  

Nguyễn Thị Tâm

Lễ tân

 

 

7

Trần Văn Hải

Lái xe

0915 722569

tranhai2569@gmail.com

8

Lê Văn Khoa

Lái xe

0167 3353396

 

9

Hồ Văn Ngành

Bảo vệ

0166 7666746

 

 
       
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 680.878
Truy cập hiện tại 414