Tìm kiếm tin tức
Bộ máy tổ chức Văn phòng Huyện ủy
Số lượt xem 1474Ngày cập nhật 07/10/2018

Hồ Quyết Thắng

Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0913 409 765

Email: thangnvaluoi@gmail.com

 

Thái Đặng Nhật Quang

Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0905 054 388

Email: nhatquang1503@gmail.com

Đỗ Thanh Định

Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0905 101 964

Email: dothanhdinh51@yahoo.com.vn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ mail

1

Phạm Quốc Việt

Cán sự cơ yếu

0123 8373377

pikerviet@gmail.com

2

A Viết Thôm

Chuyên viên

0967 277902

avietthomhual@gmail.com

3

Phan Thị Hiếu

Chuyên viên

0965 337757

phanhieu1091@gmail.com

4

Nguyễn.X.Hoàng Gia

Kế toán

0905 575971

hoanggia8100@gmail.com

5

Lê Thị Huệ

VT-LT

0941 350113

huevphual@gmail.com

6  

Nguyễn Thị Ngên

Lễ tân - Thủ quỹ

0163 9799823

ngennguyenctxhk34@gmail.com

7

Trần Văn Hải

Lái xe

0915 722569

tranhai2569@gmail.com

8

Lê Văn Khoa

Lái xe

0167 3353396

 

9

Nguyễn Văn Yêu

Nhân viên

0935 741409

 

10

Hồ Văn Ngành

Bảo vệ

0166 7666746

 

 
       
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 271.796
Truy cập hiện tại 278