Tìm kiếm tin tức
Bộ máy tổ chức UBKT Huyện ủy
Số lượt xem 997Ngày cập nhật 07/10/2018

Hồ Văn Đắp

UVBTV - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Điện thoại: 0914 490299

Email:hovandapmtal@gmail.com

Lê Thị Mai

Phạm Thành Chinh

HUV - Phó Chủ nhiệm Thường trực

Điện thoại: 0914 249579

Email: lemaiubkt1973@gmail.com

Phó Chủ nhiệm

Điện thoại: 0914 743425

Email: chinhkthu2015@gmail.com

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ mail

1

Hồ Văn Bổ

Ủy viên UBKT

0977 977538

 

2

Trần Lý Sơn

Ủy viên UBKT

0918 873717

tranlyson@gmail.com

 
       
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 180.498
Truy cập hiện tại 159