Tìm kiếm tin tức

99% số đảng bộ cấp trên cơ sở đã tổ chức đại hội
Số lượt xem 630Ngày cập nhật 07/09/2020

Theo Nhân dân điện tử - Ban Tổ chức Trung ương cho biết, đến ngày 31-8, đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở cơ bản hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu chất lượng, nội dung của Chỉ thị 35-CT/TW. Có 1.298 trong số 1.311 đảng bộ đã hoàn thành đại hội (chiếm 99%), trong đó có sáu đảng bộ trực thuộc Trung ương đã chỉ đạo hoàn thành đại hội ở 100% đảng bộ cấp trên cơ sở trong tháng 7 là Ðảng bộ Quân đội, Ðảng bộ các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Yên Bái, Quảng Ninh, Ðà Nẵng, Cần Thơ.

Ảnh cổ động Đại hội Đảng XII

Một số tỉnh ủy đã nỗ lực khắc phục khó khăn do bệnh dịch để lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ tổ chức thành công đại hội như Hải Dương, Quảng Nam, Phú Yên. Kết quả và thành công của đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở là một trong những điều kiện cơ bản để các đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Qua tổng hợp báo cáo kết quả của 1.275 đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở cho thấy: Tổng số cấp ủy viên bầu được là 36.954 đồng chí; trong đó: số tái cử 27.690 (chiếm 74,9%); tham gia lần đầu 9.264 (25,1%); nữ 6.376 (17,3%); dưới 40 tuổi 5.469 (14,8%); cán bộ người dân tộc thiểu số 3.995 (10,8%). Số cấp ủy viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ đại học trở lên là 36.746 (chiếm 99,4%). Số cấp ủy viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp và cử nhân là 32.175 (87,1%). Tuổi trung bình là 46,2.

Ban Tổ chức Trung ương chỉ ra một số hạn chế qua tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở. Ðó là, báo cáo chính trị ở một số nơi còn dàn trải, mang tính liệt kê, nặng trình bày về số liệu; một số nơi đánh giá chưa toàn diện, thiếu tính khái quát, chưa đi sâu phân tích những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; chưa xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ tới, thiếu những giải pháp mang tính đột phá nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số nơi chưa sâu sắc, toàn diện và chưa đề ra được các giải pháp cụ thể. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy còn có nội dung trùng lặp với báo cáo chính trị; một số nơi chưa đi sâu kiểm điểm việc thực hiện các nguyên tắc, phương thức lãnh đạo, quy chế làm việc của cấp ủy; việc đổi mới phương pháp, lề lối làm việc hiệu quả; chưa chỉ rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là của người đứng đầu đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể cấp ủy. Vẫn còn một số cấp ủy chưa đề cao tính chiến đấu, có biểu hiện nể nang, né tránh trong tự phê bình và phê bình. Việc thảo luận tại đại hội ở nhiều nơi chưa thật sự sôi nổi, tranh luận còn ít. Công tác chuẩn bị nhân sự của một số cấp ủy chưa thật tốt nên có trường hợp bầu không đúng với đề án nhân sự được phê duyệt. Một số nơi có biểu hiện lạm dụng việc chỉ định Bí thư tại đại hội hoặc ngay sau đại hội, gây nhiều ý kiến trái chiều và dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu các cấp ủy cần khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội và chương trình hành động thực hiện nghị quyết; xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 để thực hiện; sớm xây dựng, ban hành quy chế làm việc của cấp ủy và phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên; chuẩn bị tốt việc phân công công tác đối với nhân sự giữ các chức danh lãnh đạo HÐND, UBND theo đúng quy định; làm tốt công tác tư tưởng, quan tâm sắp xếp, bố trí công tác và thực hiện chính sách đối với những cán bộ không đủ điều kiện tái cử hoặc được giới thiệu tái cử nhưng không trúng cử.

ĐTĐ (sưu tầm và đăng tin)
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 948.881
Truy cập hiện tại 231