Tìm kiếm tin tức

Phát biểu của đồng chí Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện A Lưới, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (ngày 13/8/2020)
Số lượt xem 513Ngày cập nhật 20/08/2020

Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

Kính thưa quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội!

Hôm nay, tôi và các đồng chí lãnh đạo tỉnh rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện A Lưới lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi trân trọng gửi đến quý vị đại biểu, các vị khách quý về tham dự Đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Thưa các đồng chí!

Thưa Đại hội!

Năm năm qua, phát huy truyền thống của quê hương A Lưới anh hùng, Đảng bộ, quân và dân trên địa bàn toàn huyện đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, chung sức, chung lòng, đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất nông nghiệp có nhiều tiến bộ. Nhận thức của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới từng bước được nâng lên.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng khá. Các ngành nghề truyền thống từng bước được khôi phục và phát triển. Dịch vụ, du lịch ngày càng khởi sắc, bước đầu đã hình thành các mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng có hiệu quả. Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, sạch, đẹp.

Văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Đã phát huy, gìn giữ văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Chất lượng giáo dục - đào tạo từng bước được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội và đền ơn, đáp nghĩa được quan tâm. Đời sống vật chất và tinh thần của người nhân dân được cải thiện và nâng cao.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Quan hệ kết nghĩa với các địa phương nước bạn Lào có chung đường biên giới không ngừng phát triển. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) từng bước phát huy hiệu quả.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân A Lưới đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thưa các đồng chí!

Những kết quả đạt được là rất đáng trân trọng, song chúng ta cũng cần nghiêm túc đánh giá, phân tích một cách hết sức khách quan về những tồn tại, hạn chế như: Tốc độ phát triển kinh tế còn chậm, các chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ qua chưa đạt kế hoạch đề ra. Sản xuất nông, lâm nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh. Đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chưa thông suốt, sự điều hành của chính quyền còn thiếu quyết liệt. Kỷ cương, kỷ luật trong Đảng có lúc, có nơi còn buông lỏng.

Thưa Đại hội!

Nhiệm kỳ mới có ý nghĩa rất quan trọng, là thời kỳ toàn tỉnh nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, vì vậy Đảng bộ, quân và dân toàn huyện phải nêu cao quyết tâm chính trị, đổi mới mạnh mẽ trong tư duy phát triển kinh tế, chủ động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm và làm phải có hiệu quả. Trên tinh thần đó, tôi đề nghị Đại hội nghiên cứu, thảo luận một số vấn đề sau đây:

Thứ nhất, phải tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, giúp đồng bào nhận thức và tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích phát triển kinh tế gia trại, trang trại, hợp tác xã, các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Hình thành các sản phẩm nông nghiệp chủ lực gắn với xây dựng thương hiệu.

Thứ hai, đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống. Xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư để phát triển du lịch, dịch vụ. Nhất là các mô hình du lịch cộng đồng, sinh thái, mạo hiểm, di tích lịch sử cách mạng. Tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư nâng cấp đồng bộ kết cấu hạ tầng, tiếp tục nâng cấp, chỉnh trang thị trấn A Lưới, các khu vực dân cư dọc theo đường Hồ Chí Minh và các trung tâm cụm xã.

Thứ ba, cùng với phát triển kinh tế, phải hết sức chăm lo phát triển văn hoá - xã hội, sự nghiệp giáo dục, đào tạo và bảo đảm an sinh xã hội. Phải xem giáo dục, đào tạo là mũi đột phá để phát triển bền vững. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nông thôn. Giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số, kiên quyết chống các hủ tục mê tín, dị đoan.

 Phải có quyết tâm cao trong giảm hộ nghèo bền vững. Để giải quyết vấn đề gốc, rễ đó, các cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Phải làm cho đồng bào các dân tộc hiểu rỏ, muốn thoát nghèo, ngoài sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, đồng bào cần phải tự nỗ lực không ngừng, tự thân vươn lên thoát nghèo. Phải kiên quyết từ bỏ tư tưởng mặc cảm, thụ động, trông chờ, ỷ lại.

Thứ tư, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh. Thường xuyên nâng cao cảnh giác, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, kiên quyết giữ vững ổn định chính trị. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng và các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn để bảo vệ vững chắc an ninh biên giới. Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với các địa phương nước bạn Lào nhằm xây dựng đường biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

Thứ năm, cần đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Trước hết, phải xây dựng mối đoàn kết trong Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy từ huyện đến cơ sở. Giữ vững kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, thường xuyên tự phê bình và phê bình.

Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, năng lực, có tư duy đổi mới, nói đi đôi với làm. Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách có hiệu quả.

Thưa các đồng chí!

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm và khách quan bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới thật sự đoàn kết, có trí tuệ, năng lực, có đủ khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời Đại hội cần xem xét, lựa chọn những đồng chí xứng đáng, tiêu biểu để bầu vào đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Thưa các đồng chí!

Thưa Đại hội!

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng rằng, với vùng đất giàu truyền thống cách mạng, Đảng bộ, quân và nhân dân A Lưới sẽ đoàn kết, vượt qua những khó khăn, thách thức, xây dựng A Lưới phát triển mạnh hơn về kinh tế, đẹp hơn về văn hoá, vững về quốc phòng, an ninh góp phần cùng Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Một lần nữa chúc các đồng chí mạnh khỏe, đoàn kết và thắng lợi.

Xin trân trọng cảm ơn!  

ĐTĐ (sưu tầm đăng tải)
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 948.883
Truy cập hiện tại 232