Tìm kiếm tin tức

Tin chính
Quay lại123456Xem tiếp

Nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Pi loong Mái - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành cấp huyện đã tới thăm và chúc Tết Giáo xứ Sơn Thủy và Niệm Phật đường Sơn Thủy.

 

Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã gửi lời thăm ân cần, chúc sức khỏe tới các chức sắc, bà con giáo dân và các phật tử của Giáo xứ và Niệm phật đường Sơn Thủy, chúc bà con mạnh khỏe, hạnh phúc, an lành nhân dịp Tết đến, xuân về. Đồng thời thông báo một số kết quả, thành tựu nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2018, đáng chú ý là công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các hộ nghèo. Năm 2019, huyện sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội, giúp đỡ, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên thoát nghèo.

Lãnh đạo huyện thăm và tặng quà tại Giáo xứ Sơn Thủy

Lãnh đạo huyện thăm và tặng quà tại Niệm phật đường Sơn Thủy

Phan Hiếu - VPHU

Lãnh đạo huyện thăm và chúc tết tại Giáo xứ và Niệm phật đường Sơn Thủy
Số lượt xem 340Ngày cập nhật 01/02/2019

Nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Pi loong Mái - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành cấp huyện đã tới thăm và chúc Tết Giáo xứ Sơn Thủy và Niệm Phật đường Sơn Thủy.

 

Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã gửi lời thăm ân cần, chúc sức khỏe tới các chức sắc, bà con giáo dân và các phật tử của Giáo xứ và Niệm phật đường Sơn Thủy, chúc bà con mạnh khỏe, hạnh phúc, an lành nhân dịp Tết đến, xuân về. Đồng thời thông báo một số kết quả, thành tựu nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2018, đáng chú ý là công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các hộ nghèo. Năm 2019, huyện sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội, giúp đỡ, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên thoát nghèo.

Lãnh đạo huyện thăm và tặng quà tại Giáo xứ Sơn Thủy

Lãnh đạo huyện thăm và tặng quà tại Niệm phật đường Sơn Thủy

Phan Hiếu - VPHU
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Lãnh đạo huyện thăm và chúc tết tại Giáo xứ và Niệm phật đường Sơn Thủy
Số lượt xem 341Ngày cập nhật 01/02/2019

Nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Pi loong Mái - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành cấp huyện đã tới thăm và chúc Tết Giáo xứ Sơn Thủy và Niệm Phật đường Sơn Thủy.

 

Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã gửi lời thăm ân cần, chúc sức khỏe tới các chức sắc, bà con giáo dân và các phật tử của Giáo xứ và Niệm phật đường Sơn Thủy, chúc bà con mạnh khỏe, hạnh phúc, an lành nhân dịp Tết đến, xuân về. Đồng thời thông báo một số kết quả, thành tựu nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2018, đáng chú ý là công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các hộ nghèo. Năm 2019, huyện sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội, giúp đỡ, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên thoát nghèo.

Lãnh đạo huyện thăm và tặng quà tại Giáo xứ Sơn Thủy

Lãnh đạo huyện thăm và tặng quà tại Niệm phật đường Sơn Thủy

Phan Hiếu - VPHU
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Lãnh đạo huyện thăm và chúc tết tại Giáo xứ và Niệm phật đường Sơn Thủy
Số lượt xem 342Ngày cập nhật 01/02/2019

Nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Pi loong Mái - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành cấp huyện đã tới thăm và chúc Tết Giáo xứ Sơn Thủy và Niệm Phật đường Sơn Thủy.

 

Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã gửi lời thăm ân cần, chúc sức khỏe tới các chức sắc, bà con giáo dân và các phật tử của Giáo xứ và Niệm phật đường Sơn Thủy, chúc bà con mạnh khỏe, hạnh phúc, an lành nhân dịp Tết đến, xuân về. Đồng thời thông báo một số kết quả, thành tựu nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2018, đáng chú ý là công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các hộ nghèo. Năm 2019, huyện sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội, giúp đỡ, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên thoát nghèo.

Lãnh đạo huyện thăm và tặng quà tại Giáo xứ Sơn Thủy

Lãnh đạo huyện thăm và tặng quà tại Niệm phật đường Sơn Thủy

Phan Hiếu - VPHU
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Lãnh đạo huyện thăm và chúc tết tại Giáo xứ và Niệm phật đường Sơn Thủy
Số lượt xem 343Ngày cập nhật 01/02/2019

Nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Pi loong Mái - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành cấp huyện đã tới thăm và chúc Tết Giáo xứ Sơn Thủy và Niệm Phật đường Sơn Thủy.

 

Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã gửi lời thăm ân cần, chúc sức khỏe tới các chức sắc, bà con giáo dân và các phật tử của Giáo xứ và Niệm phật đường Sơn Thủy, chúc bà con mạnh khỏe, hạnh phúc, an lành nhân dịp Tết đến, xuân về. Đồng thời thông báo một số kết quả, thành tựu nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2018, đáng chú ý là công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các hộ nghèo. Năm 2019, huyện sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội, giúp đỡ, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên thoát nghèo.

Lãnh đạo huyện thăm và tặng quà tại Giáo xứ Sơn Thủy

Lãnh đạo huyện thăm và tặng quà tại Niệm phật đường Sơn Thủy

Phan Hiếu - VPHU
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Lãnh đạo huyện thăm và chúc tết tại Giáo xứ và Niệm phật đường Sơn Thủy
Số lượt xem 344Ngày cập nhật 01/02/2019

Nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Pi loong Mái - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành cấp huyện đã tới thăm và chúc Tết Giáo xứ Sơn Thủy và Niệm Phật đường Sơn Thủy.

 

Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã gửi lời thăm ân cần, chúc sức khỏe tới các chức sắc, bà con giáo dân và các phật tử của Giáo xứ và Niệm phật đường Sơn Thủy, chúc bà con mạnh khỏe, hạnh phúc, an lành nhân dịp Tết đến, xuân về. Đồng thời thông báo một số kết quả, thành tựu nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2018, đáng chú ý là công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các hộ nghèo. Năm 2019, huyện sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội, giúp đỡ, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên thoát nghèo.

Lãnh đạo huyện thăm và tặng quà tại Giáo xứ Sơn Thủy

Lãnh đạo huyện thăm và tặng quà tại Niệm phật đường Sơn Thủy

Phan Hiếu - VPHU
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 129.911
Truy cập hiện tại 72