Tìm kiếm tin tức

Tin chính
Quay lại123456Xem tiếp
Toàn cảnh buổi gặp mặt

Nhằm tri ân và tôn vinh công lao to lớn của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân A Lưới dưới ngọn cờ của Đảng trong 70 năm qua, sáng ngày 25/01/2019, Huyện A Lưới long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở A Lưới (1949 - 2019) và 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2019). Đến dự và chỉ đạo Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Thái Sơn - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy trình bày diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở A Lưới (1949 - 2019) và 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2019), đồng chí nhấn mạnh: 89 năm xây dựng và trưởng thành, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, làm nên những thắng lợi vĩ đại. Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu, đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đối với Đảng bộ huyện A Lưới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập năm 1949 với 6 đảng viên, đó là trang sử đầu tiên ghi nhận sự ra đời của tổ chức Đảng đầu tiên của huyện A Lưới ngày nay. Các đồng chí đảng viên đầu tiên có nhiệm vụ hòa vào quần chúng trong các bản làng làm nhiệm vụ dạy học bình dân học vụ, đồng thời kiêm y tá chữa bệnh thông thường, tuyên truyền vận động đồng bào ăn ở vệ sinh, loại bỏ các tập tục lạc hậu trong sinh hoạt, chữa bệnh, bỏ tập tục cư răng căng tai, bỏ gả bán phụ nữ… tuyên truyền về Đảng, cách mạng Tháng Tám về Bác Hồ dần dần tạo lòng tin trong quần chúng nhân dân. Suốt 70 năm qua được xây nên, bảo vệ và phát triển bằng máu, mồ hôi của lớp lớp cha ông, được gìn giữ và phát triển bằng sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Bảy mươi năm đi qua, dưới ngọn cờ cách mạng của Đảng, nhân dân các dân tộc A Lưới đã hăng hái tự nguyện vừa làm nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ vững chắc căn cứ địa, kho tàng, tuyến đường chi viện cho chiến trường miền Nam; đồng thời, trong mỗi chặng đường bảo vệ nền độc lập dân tộc ấy, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội từng bước được nhận diện và định hình, cùng với cả nước từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội; tô thắm hơn gương mặt, khẳng định vẻ vang hơn công lao đóng góp của nhân dân A Lưới cho nền độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Nhân dân các dân tộc A Lưới đã cùng với cả nước thực hiện xuất sắc hai nhiệm vụ chiến lược của dân tộc: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy trình bày diễn văn

Đ/c Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy đọc diễn văn kỷ niệm

Trao tặng Huy hiệu Đảng

Đ/c Nguyễn Thị Sửu trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí dịp 03/02/2019

          Tại buổi gặp mặt, Ban Thường vụ Huyện ủy trao tặng cho 21 đồng chí Huy hiệu Đảng, trong đó: 06 đồng chí 55 năm tuổi Đảng, 10 đồng chí 50 năm tuổi Đảng, 02 đồng chí 45 tuổi Đảng và 03 đồng chí 30 năm tuổi Đảng.

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng:

chuong trình văn nghệ chào mừng

chương trình văn nghệ chào mừng

chương trình văn nghệ chào mừng

Nguyễn Hoài Văng

Gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của A Lưới (1949 - 2019) và 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019)
Số lượt xem 421Ngày cập nhật 26/01/2019
Toàn cảnh buổi gặp mặt

Nhằm tri ân và tôn vinh công lao to lớn của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân A Lưới dưới ngọn cờ của Đảng trong 70 năm qua, sáng ngày 25/01/2019, Huyện A Lưới long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở A Lưới (1949 - 2019) và 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2019). Đến dự và chỉ đạo Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Thái Sơn - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy trình bày diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở A Lưới (1949 - 2019) và 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2019), đồng chí nhấn mạnh: 89 năm xây dựng và trưởng thành, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, làm nên những thắng lợi vĩ đại. Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu, đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đối với Đảng bộ huyện A Lưới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập năm 1949 với 6 đảng viên, đó là trang sử đầu tiên ghi nhận sự ra đời của tổ chức Đảng đầu tiên của huyện A Lưới ngày nay. Các đồng chí đảng viên đầu tiên có nhiệm vụ hòa vào quần chúng trong các bản làng làm nhiệm vụ dạy học bình dân học vụ, đồng thời kiêm y tá chữa bệnh thông thường, tuyên truyền vận động đồng bào ăn ở vệ sinh, loại bỏ các tập tục lạc hậu trong sinh hoạt, chữa bệnh, bỏ tập tục cư răng căng tai, bỏ gả bán phụ nữ… tuyên truyền về Đảng, cách mạng Tháng Tám về Bác Hồ dần dần tạo lòng tin trong quần chúng nhân dân. Suốt 70 năm qua được xây nên, bảo vệ và phát triển bằng máu, mồ hôi của lớp lớp cha ông, được gìn giữ và phát triển bằng sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Bảy mươi năm đi qua, dưới ngọn cờ cách mạng của Đảng, nhân dân các dân tộc A Lưới đã hăng hái tự nguyện vừa làm nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ vững chắc căn cứ địa, kho tàng, tuyến đường chi viện cho chiến trường miền Nam; đồng thời, trong mỗi chặng đường bảo vệ nền độc lập dân tộc ấy, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội từng bước được nhận diện và định hình, cùng với cả nước từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội; tô thắm hơn gương mặt, khẳng định vẻ vang hơn công lao đóng góp của nhân dân A Lưới cho nền độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Nhân dân các dân tộc A Lưới đã cùng với cả nước thực hiện xuất sắc hai nhiệm vụ chiến lược của dân tộc: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy trình bày diễn văn

Đ/c Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy đọc diễn văn kỷ niệm

Trao tặng Huy hiệu Đảng

Đ/c Nguyễn Thị Sửu trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí dịp 03/02/2019

          Tại buổi gặp mặt, Ban Thường vụ Huyện ủy trao tặng cho 21 đồng chí Huy hiệu Đảng, trong đó: 06 đồng chí 55 năm tuổi Đảng, 10 đồng chí 50 năm tuổi Đảng, 02 đồng chí 45 tuổi Đảng và 03 đồng chí 30 năm tuổi Đảng.

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng:

chuong trình văn nghệ chào mừng

chương trình văn nghệ chào mừng

chương trình văn nghệ chào mừng

Nguyễn Hoài Văng
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của A Lưới (1949 - 2019) và 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019)
Số lượt xem 422Ngày cập nhật 26/01/2019
Toàn cảnh buổi gặp mặt

Nhằm tri ân và tôn vinh công lao to lớn của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân A Lưới dưới ngọn cờ của Đảng trong 70 năm qua, sáng ngày 25/01/2019, Huyện A Lưới long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở A Lưới (1949 - 2019) và 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2019). Đến dự và chỉ đạo Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Thái Sơn - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy trình bày diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở A Lưới (1949 - 2019) và 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2019), đồng chí nhấn mạnh: 89 năm xây dựng và trưởng thành, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, làm nên những thắng lợi vĩ đại. Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu, đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đối với Đảng bộ huyện A Lưới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập năm 1949 với 6 đảng viên, đó là trang sử đầu tiên ghi nhận sự ra đời của tổ chức Đảng đầu tiên của huyện A Lưới ngày nay. Các đồng chí đảng viên đầu tiên có nhiệm vụ hòa vào quần chúng trong các bản làng làm nhiệm vụ dạy học bình dân học vụ, đồng thời kiêm y tá chữa bệnh thông thường, tuyên truyền vận động đồng bào ăn ở vệ sinh, loại bỏ các tập tục lạc hậu trong sinh hoạt, chữa bệnh, bỏ tập tục cư răng căng tai, bỏ gả bán phụ nữ… tuyên truyền về Đảng, cách mạng Tháng Tám về Bác Hồ dần dần tạo lòng tin trong quần chúng nhân dân. Suốt 70 năm qua được xây nên, bảo vệ và phát triển bằng máu, mồ hôi của lớp lớp cha ông, được gìn giữ và phát triển bằng sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Bảy mươi năm đi qua, dưới ngọn cờ cách mạng của Đảng, nhân dân các dân tộc A Lưới đã hăng hái tự nguyện vừa làm nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ vững chắc căn cứ địa, kho tàng, tuyến đường chi viện cho chiến trường miền Nam; đồng thời, trong mỗi chặng đường bảo vệ nền độc lập dân tộc ấy, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội từng bước được nhận diện và định hình, cùng với cả nước từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội; tô thắm hơn gương mặt, khẳng định vẻ vang hơn công lao đóng góp của nhân dân A Lưới cho nền độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Nhân dân các dân tộc A Lưới đã cùng với cả nước thực hiện xuất sắc hai nhiệm vụ chiến lược của dân tộc: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy trình bày diễn văn

Đ/c Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy đọc diễn văn kỷ niệm

Trao tặng Huy hiệu Đảng

Đ/c Nguyễn Thị Sửu trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí dịp 03/02/2019

          Tại buổi gặp mặt, Ban Thường vụ Huyện ủy trao tặng cho 21 đồng chí Huy hiệu Đảng, trong đó: 06 đồng chí 55 năm tuổi Đảng, 10 đồng chí 50 năm tuổi Đảng, 02 đồng chí 45 tuổi Đảng và 03 đồng chí 30 năm tuổi Đảng.

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng:

chuong trình văn nghệ chào mừng

chương trình văn nghệ chào mừng

chương trình văn nghệ chào mừng

Nguyễn Hoài Văng
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của A Lưới (1949 - 2019) và 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019)
Số lượt xem 423Ngày cập nhật 26/01/2019
Toàn cảnh buổi gặp mặt

Nhằm tri ân và tôn vinh công lao to lớn của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân A Lưới dưới ngọn cờ của Đảng trong 70 năm qua, sáng ngày 25/01/2019, Huyện A Lưới long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở A Lưới (1949 - 2019) và 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2019). Đến dự và chỉ đạo Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Thái Sơn - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy trình bày diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở A Lưới (1949 - 2019) và 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2019), đồng chí nhấn mạnh: 89 năm xây dựng và trưởng thành, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, làm nên những thắng lợi vĩ đại. Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu, đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đối với Đảng bộ huyện A Lưới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập năm 1949 với 6 đảng viên, đó là trang sử đầu tiên ghi nhận sự ra đời của tổ chức Đảng đầu tiên của huyện A Lưới ngày nay. Các đồng chí đảng viên đầu tiên có nhiệm vụ hòa vào quần chúng trong các bản làng làm nhiệm vụ dạy học bình dân học vụ, đồng thời kiêm y tá chữa bệnh thông thường, tuyên truyền vận động đồng bào ăn ở vệ sinh, loại bỏ các tập tục lạc hậu trong sinh hoạt, chữa bệnh, bỏ tập tục cư răng căng tai, bỏ gả bán phụ nữ… tuyên truyền về Đảng, cách mạng Tháng Tám về Bác Hồ dần dần tạo lòng tin trong quần chúng nhân dân. Suốt 70 năm qua được xây nên, bảo vệ và phát triển bằng máu, mồ hôi của lớp lớp cha ông, được gìn giữ và phát triển bằng sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Bảy mươi năm đi qua, dưới ngọn cờ cách mạng của Đảng, nhân dân các dân tộc A Lưới đã hăng hái tự nguyện vừa làm nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ vững chắc căn cứ địa, kho tàng, tuyến đường chi viện cho chiến trường miền Nam; đồng thời, trong mỗi chặng đường bảo vệ nền độc lập dân tộc ấy, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội từng bước được nhận diện và định hình, cùng với cả nước từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội; tô thắm hơn gương mặt, khẳng định vẻ vang hơn công lao đóng góp của nhân dân A Lưới cho nền độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Nhân dân các dân tộc A Lưới đã cùng với cả nước thực hiện xuất sắc hai nhiệm vụ chiến lược của dân tộc: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy trình bày diễn văn

Đ/c Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy đọc diễn văn kỷ niệm

Trao tặng Huy hiệu Đảng

Đ/c Nguyễn Thị Sửu trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí dịp 03/02/2019

          Tại buổi gặp mặt, Ban Thường vụ Huyện ủy trao tặng cho 21 đồng chí Huy hiệu Đảng, trong đó: 06 đồng chí 55 năm tuổi Đảng, 10 đồng chí 50 năm tuổi Đảng, 02 đồng chí 45 tuổi Đảng và 03 đồng chí 30 năm tuổi Đảng.

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng:

chuong trình văn nghệ chào mừng

chương trình văn nghệ chào mừng

chương trình văn nghệ chào mừng

Nguyễn Hoài Văng
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của A Lưới (1949 - 2019) và 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019)
Số lượt xem 424Ngày cập nhật 26/01/2019
Toàn cảnh buổi gặp mặt

Nhằm tri ân và tôn vinh công lao to lớn của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân A Lưới dưới ngọn cờ của Đảng trong 70 năm qua, sáng ngày 25/01/2019, Huyện A Lưới long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở A Lưới (1949 - 2019) và 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2019). Đến dự và chỉ đạo Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Thái Sơn - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy trình bày diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở A Lưới (1949 - 2019) và 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2019), đồng chí nhấn mạnh: 89 năm xây dựng và trưởng thành, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, làm nên những thắng lợi vĩ đại. Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu, đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đối với Đảng bộ huyện A Lưới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập năm 1949 với 6 đảng viên, đó là trang sử đầu tiên ghi nhận sự ra đời của tổ chức Đảng đầu tiên của huyện A Lưới ngày nay. Các đồng chí đảng viên đầu tiên có nhiệm vụ hòa vào quần chúng trong các bản làng làm nhiệm vụ dạy học bình dân học vụ, đồng thời kiêm y tá chữa bệnh thông thường, tuyên truyền vận động đồng bào ăn ở vệ sinh, loại bỏ các tập tục lạc hậu trong sinh hoạt, chữa bệnh, bỏ tập tục cư răng căng tai, bỏ gả bán phụ nữ… tuyên truyền về Đảng, cách mạng Tháng Tám về Bác Hồ dần dần tạo lòng tin trong quần chúng nhân dân. Suốt 70 năm qua được xây nên, bảo vệ và phát triển bằng máu, mồ hôi của lớp lớp cha ông, được gìn giữ và phát triển bằng sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Bảy mươi năm đi qua, dưới ngọn cờ cách mạng của Đảng, nhân dân các dân tộc A Lưới đã hăng hái tự nguyện vừa làm nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ vững chắc căn cứ địa, kho tàng, tuyến đường chi viện cho chiến trường miền Nam; đồng thời, trong mỗi chặng đường bảo vệ nền độc lập dân tộc ấy, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội từng bước được nhận diện và định hình, cùng với cả nước từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội; tô thắm hơn gương mặt, khẳng định vẻ vang hơn công lao đóng góp của nhân dân A Lưới cho nền độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Nhân dân các dân tộc A Lưới đã cùng với cả nước thực hiện xuất sắc hai nhiệm vụ chiến lược của dân tộc: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy trình bày diễn văn

Đ/c Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy đọc diễn văn kỷ niệm

Trao tặng Huy hiệu Đảng

Đ/c Nguyễn Thị Sửu trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí dịp 03/02/2019

          Tại buổi gặp mặt, Ban Thường vụ Huyện ủy trao tặng cho 21 đồng chí Huy hiệu Đảng, trong đó: 06 đồng chí 55 năm tuổi Đảng, 10 đồng chí 50 năm tuổi Đảng, 02 đồng chí 45 tuổi Đảng và 03 đồng chí 30 năm tuổi Đảng.

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng:

chuong trình văn nghệ chào mừng

chương trình văn nghệ chào mừng

chương trình văn nghệ chào mừng

Nguyễn Hoài Văng
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của A Lưới (1949 - 2019) và 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019)
Số lượt xem 425Ngày cập nhật 26/01/2019
Toàn cảnh buổi gặp mặt

Nhằm tri ân và tôn vinh công lao to lớn của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân A Lưới dưới ngọn cờ của Đảng trong 70 năm qua, sáng ngày 25/01/2019, Huyện A Lưới long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở A Lưới (1949 - 2019) và 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2019). Đến dự và chỉ đạo Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Thái Sơn - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy.

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy trình bày diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở A Lưới (1949 - 2019) và 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2019), đồng chí nhấn mạnh: 89 năm xây dựng và trưởng thành, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, làm nên những thắng lợi vĩ đại. Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu, đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đối với Đảng bộ huyện A Lưới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập năm 1949 với 6 đảng viên, đó là trang sử đầu tiên ghi nhận sự ra đời của tổ chức Đảng đầu tiên của huyện A Lưới ngày nay. Các đồng chí đảng viên đầu tiên có nhiệm vụ hòa vào quần chúng trong các bản làng làm nhiệm vụ dạy học bình dân học vụ, đồng thời kiêm y tá chữa bệnh thông thường, tuyên truyền vận động đồng bào ăn ở vệ sinh, loại bỏ các tập tục lạc hậu trong sinh hoạt, chữa bệnh, bỏ tập tục cư răng căng tai, bỏ gả bán phụ nữ… tuyên truyền về Đảng, cách mạng Tháng Tám về Bác Hồ dần dần tạo lòng tin trong quần chúng nhân dân. Suốt 70 năm qua được xây nên, bảo vệ và phát triển bằng máu, mồ hôi của lớp lớp cha ông, được gìn giữ và phát triển bằng sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Bảy mươi năm đi qua, dưới ngọn cờ cách mạng của Đảng, nhân dân các dân tộc A Lưới đã hăng hái tự nguyện vừa làm nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ vững chắc căn cứ địa, kho tàng, tuyến đường chi viện cho chiến trường miền Nam; đồng thời, trong mỗi chặng đường bảo vệ nền độc lập dân tộc ấy, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội từng bước được nhận diện và định hình, cùng với cả nước từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội; tô thắm hơn gương mặt, khẳng định vẻ vang hơn công lao đóng góp của nhân dân A Lưới cho nền độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Nhân dân các dân tộc A Lưới đã cùng với cả nước thực hiện xuất sắc hai nhiệm vụ chiến lược của dân tộc: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy trình bày diễn văn

Đ/c Nguyễn Thị Sửu - Bí thư Huyện ủy đọc diễn văn kỷ niệm

Trao tặng Huy hiệu Đảng

Đ/c Nguyễn Thị Sửu trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí dịp 03/02/2019

          Tại buổi gặp mặt, Ban Thường vụ Huyện ủy trao tặng cho 21 đồng chí Huy hiệu Đảng, trong đó: 06 đồng chí 55 năm tuổi Đảng, 10 đồng chí 50 năm tuổi Đảng, 02 đồng chí 45 tuổi Đảng và 03 đồng chí 30 năm tuổi Đảng.

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng:

chuong trình văn nghệ chào mừng

chương trình văn nghệ chào mừng

chương trình văn nghệ chào mừng

Nguyễn Hoài Văng
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 129.927
Truy cập hiện tại 80